Všeobecné podmienky

NetTour, s.r.o. ( ďalej len CA) ponúka zájazdy od cestovných kancelárií ( ďalej len CK ), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja. Tieto CK sú poistné proti insolventnosti.

Zľavový kupón- PREDLŽUJEME AKCIU DO 30.6.2013 !!!

Po registrácii na odber Newsletra,  získavate možnosť využiť dodatočnú zľavu na kúpu zájazdov. Po jej odoslaní , Vám bude automaticky vygenerovaný kód, ktorý Vám zašleme na Vašu uvedenú mailovú adresu.

Prémiový kód Vás oprávňuje na využitie zľavy  10 Eur pri nákupe pobytového zájazdu ( nie poznávacie, jednodňové a víkendové pobyty ) autobusovou dopravou v hodnote nad 250,- Eur /os. bez poplatkov, alebo 20 Eur pri kúpe pobytového zájazdu ( nie poznávacie, jednodňové a víkendové pobyty ) leteckou dopravou  v hodnote nad 400,- Eur/ os bez poplatkov.  Na jednu zmluvu/ zájazd,  je možné využiť max. jeden kupón a je kumulovateľný s ostatnými zľavami. Využitie kupónu je časovo obmedzený na kúpu zájazdu do 30.6.2013.

Kód vpíšte na objednávkový formulár pod kalkuláciou zájazdu, alebo pošlite pri objednávaní bez formulára našej referentke na email: info@nettour.sk

 Zľava Vám bude odrátaná z celkovej ceny zájazdu.

Ak si nebudete želať naďalej dostávať newsletre z našej web stránky s aktuálnymi zaujímavými ponukami, môžete sa odhlásiť. Na konci každého newsletra nájdete odhlasovací link, alebo nás informujte mailom.

Objednávanie zájazdu

Ako potenciálny klient našej cestovnej agentúry, navštívite našu stránku. Viete akú máte predstavu o Vašom zájazde a pomocou vyhľadávača, alebo zadania konkrétneho mena, nájdete zájazdy, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky. Pri každom zájazde je objednávací formulár, ktorý treba vyplniť, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať. V momente objednávania nemáme informácie o tom, či je zájazd vypredaný, alebo nie. Po prijatí Vašej objednávky musíme kapacitu overiť. CA si vyhradzuje právo ( po odoslaní objednávky ) na opravu nejasností a nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri manuálnom prepise, či automatickom stiahnutí dát do databázy našej web stránky.

V prípade, že odošlete objednávku bez potrebných údajov – priezvisko, tel. kontakt, email, CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku bez odpovede zákazníkovi.

Pri objednávaní Last Minute zájazdov, nemusí byť ponuka správne aktualizovaná, preto Vás kontaktujeme, aby sme informácie doplnili, alebo spresnili.

Čo sa týka akcií Cena dieťa zadarmo, platí iba v prípade , že je dieťa v doprovode s dvoma dospelými osobami a táto ponuka podlieha podmienkam cenových ponúk jednotlivých CK.

Postup pri vybavovaní objednávok

CA príjme Vašu objednávku a hneď ako to bude možné Vás kontaktujeme a prekonzultujeme ďalší postup. V prípade, že je zájazd voľný a Vy súhlasíte s podmienkami ako aj s cenovou kalkuláciou, zašleme Vám cestovnú zmluvu o zakúpení si zájazdu s potrebnými pokynmi k platbe. Keďže sme internetová CA, tento postup je realizovaný pomocou mailu, alebo faxom. V pokynom k platbe Vás informujeme, do kedy je potrebné uhradiť zálohu, alebo celú sumu za zájazd a podpísanú zmluvu poslať späť. Iba podpísaná zmluva je záväzná a podlieha všeobecným podmienka o kúpe zájazdu. Tieto termíny sú pre klienta záväzné a CA nezodpovedá za následky oneskorenej platby ( zo strany CK môže dôjsť k stornu, alebo zrušeniu rezervácie, alebo zájazdu ).

Možnosti platby

V prípade, že ste si vybrali zájazd, ktorého termín odchodu je neskôr ako 1 mesiace, zaplatíte pri potvrdení a podpísaní zmluvy 50% z celkovej ceny. Tento zájazd je potrebné doplatiť najneskôr mesiac pred odchodom.

V prípade Last minute zájazdov a zájazdov, ktorých termín odchodu je menej ako jeden mesiac, je potrebné uhradiť jednorázovo sumu v plnej výške celkovej ceny za zájazd na účet CA.

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla právnu účinnosť a klient má nárok na bezokladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je NetTour, s.r.o. povinná akceptovať.

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany organizátora zájazdu a doručením objednávateľovi.

Platbu môžete uskutočniť prevodom, priamym vkladom, alebo internet bankingom.Všetky potrebné údaje k platbe Vám pošleme spolu so zmluvou o kúpe zájazdu.

Storno podmienky

Možnosti stornovania zájazdu:

1. Bez poplatkov – v prípade, že nedošlo k podpísanou zmluvy a zloženia zálohy.

2. S poplatkami (podľa storno podmienok danej CK ) – v prípade, že ste zmluvu o zakúpení zájazdu podpísali a zaplatili zálohu, resp. celú sumu.

Stornovanie – odstúpenie od cestovnej zmluvy, musí objednávateľ poslať písomnou formou s podpisom objednávateľa na našu e-mailovú adresu : info@nettour.sk v predmete treba uviesť – Storno , alebo telefonicky na 0915516741, prípadne poslať poštou na našu adresu:

NetTour, s.r.o. ,

Trieda SNP 50,

Banská Bystrica

97401

Reklamácia zájazdu

V prípade nespokojnosti je klient povinný uplatniť reklamáciu čo najskôr, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste. Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifiká zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej cestovnej kancelárie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť ešte i písomne doporučenou zásielkou na adresu usporiadajúcej cestovnej kancelárie.

Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, poprípade naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail info@nettour.sk, alebo doporučene na adresu : NetTour,s.r.o., Trieda SNP 50, Banská Bystrica 97401.

NetTour s.r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamáciu zasielame usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť zo zákona v stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané usporiadateľovi zájazdu. Vyjadrenie usporiadateľa k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

Dôležité doklady pre cestovanie

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore.Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie , prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybratej destinácie prechádzajú. Prípadné vízové formality si musia zaistiť sami eštepred vycestovaním. Za neudelenie víza cestujúcemu nenesie INVIA.SK či CK žiadnu zodpovednosť.

Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií sa jedná o platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. Taktiež je cestujúci povinný si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii. Za neoverenie nenesie NetTour, s.r.o. žiadnu zodpovednosť.

Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom a napr. letenky môžu byť predané až priamo na letisku.

Recenzie

NetTour, s.r.o. sa snaží získať čo najviac informácií o službách hotelov, ale aj cestovných kancelárií, aby mohla zkvalitňovat svoje služby a ponúknuť svojim klientom to najlepšie. Na to je však potrebná aj spätná väzba klientov. Preto Vám, po vrátení sa z dovolenky, pošleme jednoduchý formulár, kde budete môcť subjektívne zhodnotiť svoje dojmy z dovolenky. Ak budete chcieť vyjadriť viac, môžete nám napísat na info@nettour.sk a my Vašu recenziu uverejníme na našej stránke ( po predchádzajúcej kontrole, či nie je nevhodná ). Odoslaním recenzie klient dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie na našej web stránke www.nettour.sk

Zľavový kupón

Po registrácii na odber Newsletra získavate možnosť využiť dodatočnú zľavu na kúpu zájazdov. Po jej odoslaní , Vám bude automaticky vygenerovaný kód, ktorý Vám zašleme na Vašu uvedenú mailovú adresu.

Prémiový kód Vás oprávňuje na využitie zľavy  10 Eur pri nákupe pobytového zájazdu ( nie poznávacie, jednodňové a víkendové pobyty ) autobusovou dopravou v hodnote nad 250,- Eur /os. Bez poplatkov, alebo 20 Eur pri kúpe pobytového zájazdu ( nie poznávacie, jednodňové a víkendové pobyty ) leteckou dopravou  v hodnote nad 400,- Eur/ os bez poplatkov.  Na jednu zmluvu/ zájazd,  je možné využiť max. jeden kupón a je kumulovateľný s ostatnými zľavami. Využitie kupónu je časovo obmedzený na kúpu zájazdu do 30.6.2013.

Kód vpíšte na objednávkový formulár pod kalkuláciou zájazdu, alebo pošlite pri objednávaní bez formulára našej referentke na email: info@nettour.sk

 Zľava Vám bude odrátaná z celkovej ceny zájazdu.

Ak si nebudete želať naďalej dostávať newsletre z našej web stránky s aktuálnymi zaujímavými ponukami, môžete sa odhlásiť. Na konci každého newsletra nájdete odhlasovací link, alebo nás informujte mailom.

Kontakt

Tel.: 0915 516 741
Mail: info@nettour.sk

Neváhajte nás kontaktovať.
Sme tu pre Vás!

Newsletter

Ak máte záujem o posielanie aktuálnych ponúk a last minute zájazdov, zaregistrujte sa.


PoUtStŠtPiSoNe
: